Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:10:31
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:09:15
Modyfikacja treści przetargu Zadanie nr 3321.3.2018 "Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części"
Opis zmiany: Umieszczenie protokołu z sesji otwarcia ofert
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:10:22
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:10:22
Dodanie pliku protokol_z_sesji_otwarcie_ofert_3321_3_2018.pdf do strony Zadanie nr 3321.3.2018 "Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części"
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:07:22
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:06:26
Modyfikacja treści przetargu Zadanie nr 3321.2.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zawarża odc. w m. Skrzypiów, dł. 0,990 km"
Opis zmiany: Umieszczenie protokołu z sesji otwarcia ofert
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:07:15
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:07:15
Dodanie pliku protokol_z_sesji_otwarcie_ofert_3321_2_2018.pdf do strony Zadanie nr 3321.2.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zawarża odc. w m. Skrzypiów, dł. 0,990
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:03:58
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:02:33
Modyfikacja treści przetargu Zadanie nr 3321.1.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0016T Umianowice – dr. woj. nr 766 w m. Umianowice, dł. 0,990 km"
Opis zmiany: Umieszczenie protokołu z otwarcia ofert
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:03:42
Sławomir Kobus
2018-02-26 14:03:42
Dodanie pliku protokol_z_sesji_otwarcie_ofert_3321_1_2018.pdf do strony Zadanie nr 3321.1.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0016T Umianowice – dr. woj. nr 766 w m. Umianowice, dł. 0,990 km"
Sławomir Kobus
2018-02-20 10:14:26
Sławomir Kobus
2018-02-20 10:12:04
Modyfikacja treści przetargu Zadanie nr 3321.2.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zawarża odc. w m. Skrzypiów, dł. 0,990 km"
Opis zmiany: Wyjaśnienia do SIWZ
Sławomir Kobus
2018-02-20 10:14:16
Sławomir Kobus
2018-02-20 10:14:16
Dodanie pliku wyjasnienia_do_siwz_1.pdf do strony Zadanie nr 3321.2.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zawarża odc. w m. Skrzypiów, dł. 0,990 km"
Sławomir Kobus
2018-02-20 10:11:35
Sławomir Kobus
2018-02-20 10:06:29
Modyfikacja treści przetargu Zadanie nr 3321.1.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0016T Umianowice – dr. woj. nr 766 w m. Umianowice, dł. 0,990 km"
Opis zmiany: Wyjaśnienia do SIWZ
Sławomir Kobus
2018-02-20 10:11:19
Sławomir Kobus
2018-02-20 10:11:19
Dodanie pliku wyjasnienia_do_siwz_2.pdf do strony Zadanie nr 3321.1.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0016T Umianowice – dr. woj. nr 766 w m. Umianowice, dł. 0,990 km"
Sławomir Kobus
2018-02-20 10:09:26
Sławomir Kobus
2018-02-20 10:09:26
Dodanie pliku wyjasnienia_do_siwz_1_odp_na_pyt_przetarg_3321_1_2018_nr_1_i_2.rar do strony Zadanie nr 3321.1.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0016T Umianowice – dr. woj. nr 766 w m. Umianowice, dł. 0,990 km"<
Sławomir Kobus
2018-02-09 09:09:58
Sławomir Kobus
2018-02-09 09:05:57
Modyfikacja treści przetargu Zadanie nr 3321.3.2018 "Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części"
Sławomir Kobus
2018-02-09 09:09:40
Sławomir Kobus
2018-02-09 09:09:40
Dodanie pliku STWiORB_zad_3321_3_2018..rar do strony Zadanie nr 3321.3.2018 "Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części"
Sławomir Kobus
2018-02-09 09:06:04
Sławomir Kobus
2018-02-09 09:06:04
Usunięcie pliku STWiORB_zad_3321_3_2018.rar ze strony Zadanie nr 3321.3.2018 "Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części"
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:58:00
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:50:00
Modyfikacja treści przetargu Zadanie nr 3321.3.2018 "Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części"
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:57:43
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:57:43
Dodanie pliku STWiORB_zad_3321_3_2018.rar do strony Zadanie nr 3321.3.2018 "Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części"
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:54:36
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:54:36
Dodanie pliku zal_6_zad_3321_3_2018_przedmiar_lokalizacja.rar do strony Zadanie nr 3321.3.2018 "Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części"
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:50:07
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:50:07
Usunięcie pliku zal_nr_6_dokumentacja_techniczna_zad_3321_3_2018.rar ze strony Zadanie nr 3321.3.2018 "Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części"
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:44:52
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:37:26
Modyfikacja treści przetargu Zadanie nr 3321.3.2018 "Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części"
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:44:40
Sławomir Kobus
2018-02-09 08:44:40
Dodanie pliku zal_nr_6_dokumentacja_techniczna_zad_3321_3_2018.rar do strony Zadanie nr 3321.3.2018 "Remont dróg powiatowych z podziałem na 6 części"
znalezionych: 961 na 49 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>