Archiwum przetargów

Opublikowany: 2009-09-10 13:53:15
Wygasł: 2009-09-21

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2009/2010 - /odśnieżanie i piaskowanie/.

Opublikowany: 2009-07-28 10:45:01
Wygasł: 2009-08-18

Zadanie nr 3410/7/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo -mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15171 Mysiak - Szyszczyce - Jakubowice na odcinku Marianów - Szyszczyce km 4+706 - 5+206; dł. 500 mb

Opublikowany: 2009-07-02 15:00:47
Wygasł: 2009-07-24

Remont istniejącego chodnika przy ul. Pińczowskiej w Działoszycach - dł. 274,8 mb.

Opublikowany: 2009-03-26 09:56:50
Wygasł: 2009-04-16

Zadanie nr 3410/4/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów - Młodzawy - Kozubów - Zagórzyce - Zawarża odc. Zawarża - Gościniec od km 11+563 do km 12+363 dł. odc. 800 mb

Opublikowany: 2009-02-24 14:06:34
Wygasł: 2009-03-18

Zadanie nr 3410/3/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15169 Młodzawy – Bugaj – Sadek na odcinku Młodzawy – Bugaj km 0+000 – 1+890; dł. 1,890 km

Opublikowany: 2009-02-15 22:40:07
Wygasł: 2009-03-10

Zadanie nr 3410/1/09 Przebudowa dróg powiatowych nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża – Ciuślice; nr 0068 Kozubów – Dzierążnia – Drożejowice; 0066T Kozubów – Sadek – Polichno; nr 0073T Kozubów – Koniecmosty – Korczyn Stary tworzących ciąg dróg powiatowych Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów Chroberz – Rudawa – granica powiatu pińczowskiego o długości 15,0 km

Opublikowany: 2009-02-15 21:34:22
Wygasł: 2009-03-10

Zadanie nr 3410/2/09 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0178T Michałów - Sędowice -Niegosławice - Mierzawa - Sędziszów - gr. woj. świętokrzyskiego (Kozłów) gm. Michałów pow. Pińczów odc. Michałów - Sędowice od km 1+050 do km 9+967 łącznej długości przebudowywanych odcinków 4610 mb.

Opublikowany: 2009-01-30 14:13:22
Wygasł: 2009-02-10

Zadanie nr 3421/5/09 Wycinka drzew, frezowanie pni drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego.

Opublikowany: 2009-01-12 14:43:00
Wygasł: 2009-01-24

Zadanie nr 3421/4/09 Wycinka drzew, frezowanie pni drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego.

Opublikowany: 2008-12-05 13:36:27
Wygasł: 2008-12-17

Zadanie nr 14/2008 Dostawa paliw płynnych w 2009 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliw.

Opublikowany: 2008-09-17 15:17:12
Wygasł: 2008-09-26

Zadanie nr 13/2008 Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2008/2009

Opublikowany: 2008-09-17 15:12:36
Wygasł: 2008-09-26

Zadanie nr 12/2008 Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2008/2009 /odśnieżanie i piaskowanie/

Opublikowany: 2008-08-27 13:44:21
Wygasł: 2008-09-19

Zadanie nr 11/2008 Remont drogi powiatowej nr 0168T Jadwinów - Imielno - Pińczów na odc. gr. miasta (Kopernia) - ul. Zachodnia w km 15+450 - 16+500 dł. odcinka 1050 mb.

Opublikowany: 2008-08-14 11:22:28
Wygasł: 2008-09-06

Zadanie nr 10/2008 Remont drogi powiatowej Nr 0177 T Zawale Nieg. - Tur - Pawłowice odc. Tur Górny przez wieś od km 3+623 do km 3+923 dł.300 mb

Opublikowany: 2008-08-14 11:16:50
Wygasł: 2008-09-06

Zadanie nr 9/2008 Remont drogi powiatowej Nr 0179 T Michałów - Bujnówka odc. Kołków przez wieś od km 7+064 do km 7+414 dł.350 mb

Opublikowany: 2008-08-14 11:06:16
Wygasł: 2008-09-06

Zadanie nr 8/2008 Remont drogi powiatowej Nr 0179 T Michałów - Bujnówka odc. Michałów - Dębówka od km 0+783 do km 1+433 dł.650 mb.

Opublikowany: 2008-08-14 10:57:25
Wygasł: 2008-09-06

Zadanie nr 7/2008 Remont drogi powiatowej Nr 0178 T Michałów - Sędowice - Niegosławice odc. Jelcza - Wrocieryż od km 4+936 do km 5+436 dł.500 mb.

Opublikowany: 2008-07-25 14:42:18
Wygasł: 2008-08-06

Opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odc. Szarbków – Włochy dł. 4,3 km etap I”

Opublikowany: 2008-06-23 14:44:09
Wygasł: 2008-07-22

Remont drogi powiatowej Nr 0068 T T Kozubów- Dzierążnia- Drożejowice odc. Kujawki- granica powiatu od km 11+865 do km 13+065 dł.1200 mb. Modyfikacja SIWZ z dnia 9.07.2008r. (czytaj zał. modyfikacja nr 1)

Opublikowany: 2008-06-12 21:32:31
Wygasł: 2008-07-05

Remont drogi powiatowej Nr 0179 T Michałów-Bujnówka od km 0+000 do km 0+298 dł.298 mb.


znalezionych: 184 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>