Archiwum przetargów

Opublikowany: 2010-09-09 21:36:59
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/21/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0179T Michałów – Bujnówka na odcinku Dębówka km 1+433 – 1+933; dł. 500 mb”

Opublikowany: 2010-09-09 21:32:07
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/20/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0074T Wola Chroberska – Lubowiec na odcinku Wola Chroberska km 0+000 – 0+680; dł. 680 mb”

Opublikowany: 2010-09-09 21:10:33
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/19/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0019T Chwałowice – Szarbków – Galów na odcinku Chrabków km 4+352 – 4+952; dł. 600 mb” Uwaga!!! dodano brakujące załączniki: nr 10 mapa, nr 10 przekrój, nr 11 Istotne postanowienia umowy, nr 12 kosztorys ofertowy - (błąd serwera w zamieszczaniu załączników) Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2010-09-09 21:05:07
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/18/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0072T Gacki – Gorysławice na odcinku Winiary – Skotniki km 3+900 – 5+000; dł. 1100 mb”

Opublikowany: 2010-09-09 21:01:16
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/17/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0874T Pierocice – Szczotkowice na odcinku Łopaty – Pierocice km 0+000 – 0+700; dł. 700 mb”

Opublikowany: 2010-09-09 20:56:36
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/16/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Dębiany - Bieglów na odcinku Dębiany - Sudół km 2+970 – 3+450 i od km 4+116 – 4+436; dł. 800 mb”

Opublikowany: 2010-09-09 20:52:52
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/15/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0513T Słaboszów – Iżykowice na odcinku dr. woj. nr 768 – Iżykowice km 2+554 – 3+304; dł. 750 mb”

Opublikowany: 2010-09-02 20:20:25
Wygasł: 2010-09-10

Zadanie nr 3321/14/10 Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2010/2011.

Opublikowany: 2010-09-02 20:17:53
Wygasł: 2010-09-10

Zadanie nr 3321/13/10 Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2010/2011

Opublikowany: 2010-09-02 20:14:48
Wygasł: 2010-09-10

Zadanie nr 3321/12/10 Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2010/2011 /odśnieżanie i piaskowanie/.

Opublikowany: 2010-08-05 15:26:43
Wygasł: 2010-08-13

Zadanie nr 3321/11/10 Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odc. Szarbków – Włochy dł.4,3 km etap I

Opublikowany: 2010-07-26 15:40:02
Wygasł: 2010-08-14

Zadanie nr 3321/10/10 Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł.4,3 km etap I Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert 13.08.2010 godzina 11:00 Nowy termin otwarcia ofert 13.08.2010 godzina 11:10 Terminy zostały zmienione ze względu na brak możliwości otwarcia pliku zawierającego wyciągu z kopii z decyzji uwarunkowań środowiskowych

Opublikowany: 2010-06-29 12:30:04
Wygasł: 2010-07-14

Zadanie nr 3321/9/10 Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy dostępności powiatu do dróg regionalnych i ponadregionalnych wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego

Opublikowany: 2010-04-07 18:20:21
Wygasł: 2010-04-16

Zadanie nr 3321/8/10 Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, mieszanki kamiennej Uwaga! W dniu 12.04.2010 r. wymieniono załącznik: nr 6b kosztorys ofertowy. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2010-03-26 14:24:04
Wygasł: 2010-04-13

Zadanie nr 3321/7/10 Remont drogi powiatowej nr 0014T Czechów - Janów - Gartatowice w km 0+000 ÷ 3+672; dł. remontowanych odcinków 750 mb

Opublikowany: 2010-03-26 14:05:54
Wygasł: 2010-04-13

Zadanie nr 3321/6/10 Remont drogi powiatowej nr 0155T Brzegi – Sobków – Włoszczowice odc. gr. pow. – Włoszczowice km. 17+014 ÷ 17+714; dł. 700 mb

Opublikowany: 2010-03-26 13:45:22
Wygasł: 2010-04-13

Zadanie nr 3321/5/10 Remont drogi powiatowej nr 0003T Piotrkowice - Grabowiec - Włoszczowice odc. gr. pow. - Włoszczowice km. 2+700 ÷ 5+486; dł. remontowanych odcinków 2000 mb.

Opublikowany: 2010-03-23 11:00:25
Wygasł: 2010-04-03

Zadanie nr 3321/4/10Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej

Opublikowany: 2010-03-18 15:01:43
Wygasł: 2010-04-03

Zadanie nr 3321/3/10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zagórzyce – Zawarża odc. Zagórzyce – Zawarża km. 9+620 ÷ 10+870; dł. 1250 mb

Opublikowany: 2010-02-26 16:49:34
Wygasł: 2010-03-17

Zadanie nr 3321/2/10 Remont drogi powiatowej nr 0179T Michałów - Bujnówka w m. Kołków w km 6+424 ÷ 7+024 dł. 600 mb


znalezionych: 190 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>