Archiwum przetargów

Opublikowany: 2010-09-09 20:52:52
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/15/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0513T Słaboszów – Iżykowice na odcinku dr. woj. nr 768 – Iżykowice km 2+554 – 3+304; dł. 750 mb”

Opublikowany: 2010-09-02 20:20:25
Wygasł: 2010-09-10

Zadanie nr 3321/14/10 Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2010/2011.

Opublikowany: 2010-09-02 20:17:53
Wygasł: 2010-09-10

Zadanie nr 3321/13/10 Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2010/2011

Opublikowany: 2010-09-02 20:14:48
Wygasł: 2010-09-10

Zadanie nr 3321/12/10 Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2010/2011 /odśnieżanie i piaskowanie/.

Opublikowany: 2010-08-05 15:26:43
Wygasł: 2010-08-13

Zadanie nr 3321/11/10 Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów na odc. Szarbków – Włochy dł.4,3 km etap I

Opublikowany: 2010-07-26 15:40:02
Wygasł: 2010-08-14

Zadanie nr 3321/10/10 Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł.4,3 km etap I Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert 13.08.2010 godzina 11:00 Nowy termin otwarcia ofert 13.08.2010 godzina 11:10 Terminy zostały zmienione ze względu na brak możliwości otwarcia pliku zawierającego wyciągu z kopii z decyzji uwarunkowań środowiskowych

Opublikowany: 2010-06-29 12:30:04
Wygasł: 2010-07-14

Zadanie nr 3321/9/10 Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy dostępności powiatu do dróg regionalnych i ponadregionalnych wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego

Opublikowany: 2010-04-07 18:20:21
Wygasł: 2010-04-16

Zadanie nr 3321/8/10 Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, mieszanki kamiennej Uwaga! W dniu 12.04.2010 r. wymieniono załącznik: nr 6b kosztorys ofertowy. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2010-03-26 14:24:04
Wygasł: 2010-04-13

Zadanie nr 3321/7/10 Remont drogi powiatowej nr 0014T Czechów - Janów - Gartatowice w km 0+000 ÷ 3+672; dł. remontowanych odcinków 750 mb

Opublikowany: 2010-03-26 14:05:54
Wygasł: 2010-04-13

Zadanie nr 3321/6/10 Remont drogi powiatowej nr 0155T Brzegi – Sobków – Włoszczowice odc. gr. pow. – Włoszczowice km. 17+014 ÷ 17+714; dł. 700 mb

Opublikowany: 2010-03-26 13:45:22
Wygasł: 2010-04-13

Zadanie nr 3321/5/10 Remont drogi powiatowej nr 0003T Piotrkowice - Grabowiec - Włoszczowice odc. gr. pow. - Włoszczowice km. 2+700 ÷ 5+486; dł. remontowanych odcinków 2000 mb.

Opublikowany: 2010-03-23 11:00:25
Wygasł: 2010-04-03

Zadanie nr 3321/4/10Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej

Opublikowany: 2010-03-18 15:01:43
Wygasł: 2010-04-03

Zadanie nr 3321/3/10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zagórzyce – Zawarża odc. Zagórzyce – Zawarża km. 9+620 ÷ 10+870; dł. 1250 mb

Opublikowany: 2010-02-26 16:49:34
Wygasł: 2010-03-17

Zadanie nr 3321/2/10 Remont drogi powiatowej nr 0179T Michałów - Bujnówka w m. Kołków w km 6+424 ÷ 7+024 dł. 600 mb

Opublikowany: 2010-02-26 16:10:33
Wygasł: 2010-03-17

Zadanie nr 3321/1/10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0511T Lipówka - Wolica - Szyszczyce na odcinku Lipówka - Wolica km 0+400 - 2+600; dł. 2,200 km Uwaga! W dniu 01.03.2010 r. wymieniono następujące załączniki: nr 1 - formularz oferty, nr 5 - oświadczenie wykonawcy o doświadczeniu zawodowym, nr 10 - projekt umowy. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2009-11-30 12:23:54
Wygasł: 2009-12-10

Zadanie nr 3410/13/09 Bezgotówkowy zakup paliwa /E95, ON/ do samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Opublikowany: 2009-09-25 20:33:24
Wygasł: 2009-10-16

Zadanie nr 3410/12/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0066T Kozubów – Sadek – Polichno na odcinku Sadek km 3+757 – 4+177; dł. 420 mb Uwaga! Modyfikazja zał. nr 11 Kosztorys ofertowy w dniu 8.10.2009 r. Błędne jednostki miary w pkt. 2 wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 "było m2" zmieniono jednostkę na "tony" (poprawiony załącznik znajduje się w załączonych plikach pod nazwą modyfikacja_1_zal_nr_11) Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2009-09-25 20:27:57
Wygasł: 2009-10-16

Zadanie nr 3410/11/09 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 15171 Mysiak – Szyszczyce – Jakubowice na odcinku Marianów – Szyszczyce km 3+960 – 4+680;dł. 720 mb

Opublikowany: 2009-09-10 15:04:03
Wygasł: 2009-09-21

Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2009/2010

Opublikowany: 2009-09-10 14:59:44
Wygasł: 2009-09-21

Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2009/2010


znalezionych: 184 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>