Archiwum przetargów

Opublikowany: 2011-08-02 11:28:27
Wygasł: 2011-08-17

Zadanie nr 3321/12/11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0070T Pasturka – Kowala – Leszcze – Gacki – Zagość - Łatanice na odcinku Zagość km 12+685 – 13+240; dł. 555 mb

Opublikowany: 2011-08-02 11:23:42
Wygasł: 2011-08-17

Zadanie nr 3321/11/11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0071T Zakamień – Bogucice – Gacki - Chroberz na odcinku Gacki - Chroberz km 6+300 – 7+030; dł. 730 mb

Opublikowany: 2011-03-29 14:15:32
Wygasł: 2011-04-06

Zadanie nr 3321/10/11 „Dostawa materiałów do remontu dróg: grysu bazaltowego (płukanego)”

Opublikowany: 2011-03-15 14:24:25
Wygasł: 2011-03-30

Zadanie nr 3321/9/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0019T Chwałowice – Szarbków – Chrabków – Galów na odcinku Szarbków - Chrabków km 1+809 – 2+189 i km 4+952 – 5+382 dł. 700 mb”

Opublikowany: 2011-03-15 14:18:19
Wygasł: 2011-03-30

Zadanie nr 3321/8/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0514T Sancygniów – Wymysłów na odcinku Sancygniów km 0+000 – 1+000; dł. 1000 mb”

Opublikowany: 2011-03-15 14:13:45
Wygasł: 2011-03-30

Zadanie nr 3321/7/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0009T Gołuchów – Żydówek – Samostrzałów – Śladków D. na odcinku Żydówek – Wola Żydowska km 2+948 – 3+726; dł. 778 mb”

Opublikowany: 2011-03-15 14:09:34
Wygasł: 2011-03-30

Zadanie nr 3321/6/2011 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0071T Zakamień – Bogucice – Chroberz na odcinku Bogucice – Zakamień km 1+310 – 1+639; dł. 329 mb”

Opublikowany: 2011-03-15 13:59:52
Wygasł: 2011-03-30

Zadanie nr 3321/5/2011 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0064T Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów – Zagórzyce – Zawarża na odcinku Zagórzyce - Zawarża km 10+870 – 11+135; dł. 265 mb"

Opublikowany: 2011-03-11 14:20:41
Wygasł: 2011-03-22

Zadanie nr 3321/4/2011 "Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej"

Opublikowany: 2011-03-08 11:31:43
Wygasł: 2011-03-16

Zadanie nr 3321/3/2011 "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie powiatu pińczowskiego"

Opublikowany: 2011-03-02 13:16:30
Wygasł: 2011-03-17

Zadanie nr 3321/2/2011 „Przebudowa dróg powiatowych nr 0068T o długości 1,8 km i nr 0168T o długości 1,5 km w celu poprawy spójności sieci drogowej”

Opublikowany: 2011-01-27 15:25:11
Wygasł: 2011-02-14

Zadanie nr 3321/1/2011 Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy spójności sieci drogowej o długości 8,5 km

Opublikowany: 2010-10-13 22:50:55
Wygasł: 2010-10-21

Zadanie nr 3321/23/2010 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Opublikowany: 2010-10-04 10:30:55
Wygasł: 2010-10-12

Zadanie nr 3321/22/10 Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2010/2011

Opublikowany: 2010-09-09 21:36:59
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/21/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0179T Michałów – Bujnówka na odcinku Dębówka km 1+433 – 1+933; dł. 500 mb”

Opublikowany: 2010-09-09 21:32:07
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/20/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0074T Wola Chroberska – Lubowiec na odcinku Wola Chroberska km 0+000 – 0+680; dł. 680 mb”

Opublikowany: 2010-09-09 21:10:33
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/19/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0019T Chwałowice – Szarbków – Galów na odcinku Chrabków km 4+352 – 4+952; dł. 600 mb” Uwaga!!! dodano brakujące załączniki: nr 10 mapa, nr 10 przekrój, nr 11 Istotne postanowienia umowy, nr 12 kosztorys ofertowy - (błąd serwera w zamieszczaniu załączników) Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2010-09-09 21:05:07
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/18/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0072T Gacki – Gorysławice na odcinku Winiary – Skotniki km 3+900 – 5+000; dł. 1100 mb”

Opublikowany: 2010-09-09 21:01:16
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/17/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0874T Pierocice – Szczotkowice na odcinku Łopaty – Pierocice km 0+000 – 0+700; dł. 700 mb”

Opublikowany: 2010-09-09 20:56:36
Wygasł: 2010-09-24

Zadanie nr 3321/16/10 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Dębiany - Bieglów na odcinku Dębiany - Sudół km 2+970 – 3+450 i od km 4+116 – 4+436; dł. 800 mb”


znalezionych: 184 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>