Archiwum przetargów

Opublikowany: 2012-09-10 17:46:26
Wygasł: 2012-09-25

Zadanie nr 3321.12.2012 „Remont drogi nr 0062T Szarbków – Uników - Galów od km 1+495 do km 1+895”

Opublikowany: 2012-08-22 14:20:12
Wygasł: 2012-09-07

Zadanie nr 3321.11.2012 "Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0070T Pasturka - Łatanice w km 12+669 do km 13+075 w miejscowości Zagość" Uwaga!!! Modyfikacja zał. nr 12 Kosztorys ofertowy w dniu 30.08.2012 r. Błędnie podana stawka podatku VAT. Było „Podatek VAT (22%)” zmieniono na „Podatek VAT (23%). Poprawiony załącznik znajduje się w załączonych plikach pod nazwą: (poporawiony_kosztorys_ofertowy_zal_12_3321_11_12). Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2012-07-09 13:40:29
Wygasł: 2012-07-25

Zadanie nr 3321.10.2012 „Przebudowa drogi nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża - Ciuślice odc. Zawarża (Gościniec) w km 12+363 ÷ 12+793 dł. 430 mb” Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert 30.07.2012 r. godzina 10:00 Nowy termin otwarcia ofert 30.07.2012 godzina 10:10 Terminy zostały zmienione ze względu na błędnie podaną datę realizacji zadania w załączniku nr 1 Formularz oferty pkt. 6. - było: Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy do 17.08.2012 r. - zmieniono na: Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy do 14.09.2012 r. Zmieniony zapis jest zgodny z SIWZ i ogłoszeniem. Poniżej w załączniku zmieniony formularz oferty.

Opublikowany: 2012-07-09 13:34:47
Wygasł: 2012-07-25

Zadanie nr 3321.9.2012 „Remont drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik odc. Hajdaszek – Czechów od km 0+000 do km 0+800 dł. 800 mb”

Opublikowany: 2012-07-09 13:29:22
Wygasł: 2012-07-25

Zadanie nr 3321.8.2012 „Remont drogi nr 0066T Kozubów – Sadek – Polichno odc. Kozubów – Sadek od km 1+220 do km 2+440”

Opublikowany: 2012-04-12 12:56:43
Wygasł: 2012-04-27

Zadanie nr 3321.7.2012 "Remont drogi nr 0017T Skowronno Górne – Brzeście od km 0+000 do km 1+200"

Opublikowany: 2012-04-12 12:36:31
Wygasł: 2012-04-27

Zadanie nr 3321.6.2012 "Remont drogi nr 0076T Niegosławice – Pełczyska - Kostrzeszyn od km 7+612 do km 8+740"

Opublikowany: 2012-04-12 12:22:17
Wygasł: 2012-04-27

Zadanie nr 3321.5.2012 "Remont drogi nr 0513T Iżykowice - Słaboszów od km 1+844 do km 2+544"

Opublikowany: 2012-04-12 12:06:24
Wygasł: 2012-04-27

Zadanie nr 3321.4.2012 "Remont drogi nr 0177T Zawale Niegosławskie – Tur Górny – Tur Dolny - Pawłowice od km 0+713 do km 1+763"

Opublikowany: 2012-04-12 11:44:11
Wygasł: 2012-04-27

Zadanie nr 3321.3.2012 "Remont drogi nr 0015T Podłęże - Janów od km 1+425 do km 2+025 i od km 3+400 do km 4+000"

Opublikowany: 2012-03-09 10:35:27
Wygasł: 2012-03-22

Zadanie nr 3321.2.2012 „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia”

Opublikowany: 2012-02-27 14:23:20
Wygasł: 2012-03-14

Zadanie nr 3321.1.2012 Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Uwaga: Zmiany do SIWZ

Opublikowany: 2011-09-25 11:46:10
Wygasł: 2011-10-04

Zadanie nr 3321/20/11 „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2011/2012”

Opublikowany: 2011-09-25 11:43:46
Wygasł: 2011-10-04

Zadanie nr 3321/19/11 „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2011/2012”

Opublikowany: 2011-09-25 11:41:26
Wygasł: 2011-10-04

Zadanie nr 3321/18/11 „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2011/2012 /odśnieżanie i piaskowanie/ ”

Opublikowany: 2011-09-07 14:59:55
Wygasł: 2011-09-19

Zadanie nr 3321/17/11 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

Opublikowany: 2011-09-02 14:13:50
Wygasł: 2011-09-19

Zadanie nr 3321/16/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu skarpy nasypu i pobocza drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Sobowice - Pińczów na odcinku gr. powiatu – Skowronno D. w km 12+195 – 12+418; dł. remontowanych odcinków 80 mb ”

Opublikowany: 2011-08-26 12:36:46
Wygasł: 2011-09-12

Zadanie nr 3321/15/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0157T Chomentów – Rębów – Kliszów - Kije na odcinku Kokot km 9+143 – 9+543; dł. 400 mb ”

Opublikowany: 2011-08-26 12:30:07
Wygasł: 2011-09-12

Zadanie nr 3321/14/11 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0515T Zagaje Dęb. – Dębiany – Bieglów na odcinku Zagaje Dęb. - Dębiany km 1+520 – 2+170; dł. 650 mb ”

Opublikowany: 2011-08-02 11:34:12
Wygasł: 2011-08-17

Zadanie nr 3321/13/11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0874T Pierocice – Szczotkowice na odcinku Pierocice km 0+700 – 1+410; dł. 710 mb


znalezionych: 184 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>