Archiwum przetargów

Opublikowany: 2014-03-19 11:46:01
Wygasł: 2014-04-04

Zadanie nr 3321.1.2014 Remont drogi nr 0070T Pasturka – Kowala – Leszcze – Zagość - Łatanice, dł. 412 mb, km 13+240 – 13+652 Uwaga zmiany w SIWZ !!!

Opublikowany: 2013-12-06 14:08:29
Wygasł: 2013-12-16

Zadanie nr 3321.15.2013 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Opublikowany: 2013-10-14 16:34:20
Wygasł: 2013-10-22

Zadanie nr 3321.14.2013 „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2013/2014 /odśnieżanie i piaskowanie/ ” UWAGA!!! Zmiana w ogłoszeniu. Zamawiający dodał punkt w sekcji II. pkt.1 dotyczący zamówień uzupełniających. Dodany punk w ogłoszeniu: "Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego". Powyższa zmiana w ogłoszeniu nie wpływa na termin składania ofert. Uwaga!!! Zmiana załącznika nr 1a, 1b, 1c, 1d (formularz oferty) Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Opublikowany: 2013-10-07 20:27:13
Wygasł: 2013-10-16

Zadanie nr 3321.13.2013 „Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Pińczowskiego w sezonie zimowym 2013/2014”

Opublikowany: 2013-07-12 00:04:42
Wygasł: 2013-07-26

Zadanie nr 3321.12.2013 Remont drogi nr 0177T Zawale Niegosławskie – Tur – Pawłowice, dł. 800 mb, km 1+763 – 2+563

Opublikowany: 2013-07-12 00:01:48
Wygasł: 2013-07-26

Zadanie nr 3321.11.2013 Remont drogi nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża – Ciuślice, dł. 650 mb, km 14+986 – 15+636

Opublikowany: 2013-07-11 23:58:36
Wygasł: 2013-07-26

Zadanie nr 3321.10.2013 Remont drogi nr 0516T Gaik – Sudół, dł. 1130 mb, km 1+535 – 2+110; 2+560 – 3+115

Opublikowany: 2013-07-11 23:55:56
Wygasł: 2013-07-26

Zadanie nr 3321.9.2013 Remont drogi nr 0511T Lipówka – Wolica – Szyszczyce, dł. 1540 mb, km 3+040 – 4+570

Opublikowany: 2013-07-11 23:52:49
Wygasł: 2013-07-26

Zadanie nr 3321.8.2013 Remont drogi nr 0021T Chmielnik – Szarbków – Pińczów dł. 1080 mb, km 10+900 – 11+980

Opublikowany: 2013-04-15 14:05:12
Wygasł: 2013-04-30

Zadanie nr 3321.7.2013 "Remont drogi nr 0012T Czechów – Stawiany – Lipnik dł. 855 mb. km 0+800 – 1+655"

Opublikowany: 2013-04-15 13:58:50
Wygasł: 2013-04-30

Zadanie nr 3321.6.2013 "Remont drogi nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Dębiany – Sudół dł. 666 mb. km 2+270 – 2+936"

Opublikowany: 2013-04-15 13:53:40
Wygasł: 2013-04-30

Zadanie nr 3321.5.2013 "Remont drogi nr 0079T Biskupice – Żurawniki – Jurków – Ludwinów dł. 560 mb. km 1+240 – 1+800"

Opublikowany: 2013-04-15 13:45:32
Wygasł: 2013-04-30

Zadanie nr 3321.4.2013 "Remont drogi nr 0069T Mozgawa – Wojsławice – Chroberz – Nieprowice dł. 727 mb. od km 4+230 – 4+957"

Opublikowany: 2013-02-18 12:28:31
Wygasł: 2013-02-28

Zadanie nr 3321.3.2013 „Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia”

Opublikowany: 2013-01-04 12:27:57
Wygasł: 2013-01-14

Zadanie nr 3321.1.2013 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

Opublikowany: 2012-10-15 09:58:40
Wygasł: 2012-10-24

Zadanie nr 3321.17.12 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

Opublikowany: 2012-10-03 14:08:51
Wygasł: 2012-10-11

Zadanie nr 3321.16.12 „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów”

Opublikowany: 2012-10-03 12:59:29
Wygasł: 2012-10-12

Zadanie nr 3321.15.12 „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego równiarką w sezonie zimowym 2012/2013”

Opublikowany: 2012-10-03 12:55:38
Wygasł: 2012-10-12

Zadanie nr 3321.14.12 „Świadczenie usług odśnieżania dróg powiatowych powiatu pińczowskiego pługiem ciężkim w sezonie zimowym 2012/2013”

Opublikowany: 2012-10-03 12:50:54
Wygasł: 2012-10-12

Zadanie nr 3321.13.12 "Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2012/2013 /odśnieżanie i piaskowanie/"


znalezionych: 184 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>