Archiwum przetargów

Opublikowany: 2015-04-13 16:13:55
Wygasł: 2015-04-22

Zadanie nr 3321.8.2015 Zakup ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego

Opublikowany: 2015-03-31 15:36:34
Wygasł: 2015-04-15

Zadanie nr 3321.7.2015 Remont drogi nr 0168T Dalechowy – Imielno – Sobowice – Pińczów dł. 223 mb; km 12+195 – 12+418

Opublikowany: 2015-03-31 15:33:31
Wygasł: 2015-04-15

Zadanie nr 3321.6.2015 Remont drogi nr 0071T Zakamień – Bogucice – Leszcze (Gacki) – Chroberz dł. 965 mb; km 8+353 – 9+318 Uwaga zmiany w SIWZ!!!

Opublikowany: 2015-03-31 15:29:45
Wygasł: 2015-04-15

Zadanie nr 3321.5.2015 Remont drogi nr 0071T Zakamień – Bogucice – Leszcze (Gacki) – Chroberz dł. 540 mb; km 0+180 – 0+720

Opublikowany: 2015-03-31 15:26:47
Wygasł: 2015-04-15

Zadanie nr 3321.4.2015 Remont drogi nr 0075T Chroberz – Wola Chroberska – Zagaje Stradowskie dł. 930 mb; km 4+500 – 5+430 Uwaga zmiany w SIWZ!!!

Opublikowany: 2015-03-31 15:20:50
Wygasł: 2015-04-15

Zadanie nr 3321.3.2015 Remont drogi nr 0019T Chwałowice - Szarbków – Chrabków – Galów dł. 1514 mb; km 0+406 – 1+920 Uwaga zmiany w SIWZ!!!

Opublikowany: 2015-03-31 15:14:22
Wygasł: 2015-04-15

Zadanie nr 3321.2.2015 Remont drogi nr 0515T Zagaje Dębiańskie – Bieglów dł. 770 mb, km 4+480 – 5+250

Opublikowany: 2015-02-24 14:08:12
Wygasł: 2015-03-12

Zadanie nr 3321.1.2015 Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej

Opublikowany: 2014-12-18 14:45:53
Wygasł: 2014-12-29

Zadanie nr 3321.13.2014 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /E 95, ON/ dla samochodów służbowych i sprzętu PZD Pińczów

Opublikowany: 2014-09-27 14:10:54
Wygasł: 2014-10-14

Zadanie nr 3321.12.2014 "Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 2,8 km w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"

Opublikowany: 2014-09-27 10:35:08
Wygasł: 2014-10-07

Zadanie nr 3321.11.2014 „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2014/2015 /odśnieżanie i piaskowanie/”

Opublikowany: 2014-09-03 20:11:05
Wygasł: 2014-09-18

Zadanie nr 3321.10.2014 „Remont dróg powiatowych z podziałem na części o łącznej długości dł. 1,62 km”

Opublikowany: 2014-06-24 14:26:21
Wygasł: 2014-07-10

Zadanie nr 3321.9.2014 „Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej”

Opublikowany: 2014-05-27 14:36:22
Wygasł: 2014-06-06

Zadanie nr 3321.8.2014 „Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego”

Opublikowany: 2014-05-09 11:51:37
Wygasł: 2014-05-26

Zadanie nr 3321.7.2014 „Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego w formie leasingu operacyjnego”

Opublikowany: 2014-03-27 11:20:40
Wygasł: 2014-04-03

Zadanie nr 3321.6.2014 "Dostawa materiałów do remontu dróg: emulsji kationowej, grysu bazaltowego (płukanego), mieszanki kamiennej i tłucznia"

Opublikowany: 2014-03-19 15:49:11
Wygasł: 2014-04-04

Zadanie nr 3321.5.2014 Remont drogi nr 0071T Zakamień - Bogucice - Gacki - Chroberz km 6+755 - 7+357 i km 8+087 - 8+353 dł. 868 mb Uwaga zmiany w SIWZ !!!

Opublikowany: 2014-03-19 15:43:56
Wygasł: 2014-04-04

Zadanie nr 3321.4.2014 Remont drogi nr 0157T Chomentów - Rębów - Kliszów - Kije km 8+086 - 9+013 dł. 927 mb Uwaga zmiany w SIWZ !!!

Opublikowany: 2014-03-19 15:38:41
Wygasł: 2014-04-04

Zadanie nr 3321.3.2014 Remont drogi nr 0512T Dziewięczyce - Bronów - Ksawerów - Działoszyce km 2+990 - 3+990 dł. 1000 mb Uwaga zmiany w SIWZ !!!

Opublikowany: 2014-03-19 12:44:52
Wygasł: 2014-04-04

Zadanie nr 3321.2.2014 Remont drogi nr 0179T Michałów - Bujnówka km 1+933 - 2+673 dł. 740 mb Uwaga zmiany w SIWZ!!!


znalezionych: 184 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>